TOPO Alaska forbedret

Varenummer: 010-D1021-00
DKK 899
Find en butik

Få detaljerede topografiske kort i 1:24.000 og 1:63.000 til din næste vandre- eller campingtur i Alaska. Dette produkt indeholder stier, terrænkonturer, højdeangivelser, bjergtoppe, parker, floder, søer, geografiske punkter og veje, der kan oprettes ruter for.

Oversigt

Get detailed 24K and 63K topographic maps for your next hiking or camping adventure in Alaska. This product features trails, terrain contours, elevations, summits, parks, rivers, lakes, geographic points and routable roads.

  • Provides topographic maps of Alaska, comparable to 1:24,000 and 1:63,360 scale USGS maps.
  • Features national, state and local parks, forests, recreational and wildlife area boundaries as well as routable roads for accurate directions to your destination.
  • Includes searchable urban and wilderness points of interest, such as geographical place names, camping areas and businesses.
  • Displays 3-D terrain shading and digital elevation model (DEM) shaded relief on compatible devices to help estimate terrain difficulty.
  • Features Bureau of Land Management township, range and section information.
Here

Funktioner

  • Detaljerede topografiske kort over Alaska, svarende til 1:24.000 og 1:63.360 USGS-kort.
  • Indeholder nationalparker, statsparker og lokale parker, skove, grænser mellem rekreative områder og områder med dyreliv samt veje, er kan oprettes ruter for, så du kan få præcise retningsanvisninger til din destination.
  • Omfatter søgbare interessepunkter i by- og naturområder, f.eks. geografiske stednavne, campingområder og virksomheder.
  • Viser 3D-terrænskyggelægning og en digital højdemodel (DEM) med nuancerede konturer på kompatible enheder som en hjælp til at vurdere terrænets sværhedsgrad.
  • Indeholder Bureau of Land Management-oplysninger om township, range og section.
Here

Krav

Downloadkrav

Filoplysninger

Filstørrelsen for denne download og den ledige plads, der kræves på enheden eller microSD™/SD™ kortet, er 1,6 GB. Hvis denne download ikke passer på din enhed, kan dataene gemmes på et microSD/SD-kort (genbrugte microSD-kort kan bruges til at programmere kortdata).


Krav til microSD™/SD™


 

Dækning

Coverage Image

Om dækning

Indeholder detaljerede topografiske kort i 1:24.000 for Anchorage, Juneau og Fairbanks, plus andre udvalgte områder i Alaska, og indeholder detaljerede topografiske kort i 1:63.000 for alle øvrige områder i Alaska.

Kompatible enheder

/da-DK/DK/accessoriesAndMapsUrls/010-D1021-00.ep