Panoptix

Panoptix™ visu redzošais sonārs ir visunikālākais un visinovatīvākais ūdenī izmantojamais sonārs. Šī ir Garmin īpaši piedāvātā ierīce, un tā nodrošina jums iespēju vērot peldošās zivis, savu zivju ēsmu un pat redzēt zivis uzbrūkam ēsmai — to visu varat novērot tiešraidē un reāllaikā. Turklāt varat apskatīt zivju 3 dimensiju attēlus un savu laivas apkārtni.

>
</figure>
<!-- /HTML Content Wrapper -->
<!--End DC SignoffImgMarinePanoptix -->
	</section>      </div>
       

<div id=