VHS AIS

Garmin piedāvā sakaru un automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS), lai uzlabotu ērtību un drošību jūrniekiem visā pasaulē. Tas ietver digitālu selektīvu izsaukumu (DSC), globālu protokolu, kas izmanto kanālu 70, lai pārsūtītu un saņemtu digitālos paziņojumus. VHF radio ir aprīkoti ar DSC un ar tiem iespējams nosūtīt un saņemt digitālus ārkārtas ziņojumus, privātus zvanus un vispārīgus zvanus, kā arī ļauj jums pievērst uzmanību VHF zvaniem, izmantojot saglabātos jūras mobilā sakaru dienesta identitātes (MMSI) numurus. DSC būtiski uzlabo ātras glābšanas procesu nepieciešamības gadījumā.

>
</figure>
<!-- /HTML Content Wrapper -->
<!--End DC SignoffImgMarineCommunications -->
	</section>      </div>
       

<div id=