Instrument Packs

Visa jums nepieciešamā informācija ir redzama vai nu kartplotera labajā pusē, vai dažādo augstas precizitātes saistīto instrumentu stikla displejos. Garmin piedāvā plašu tādu instrumentu izvēli, kas ir paredzēti gan burulaivām, gan motorlaivām. Citi ir īpaši paredzēti burāšanai un burāšanas sacensībām.

>
</figure>
<!-- /HTML Content Wrapper -->
<!--End DC SignoffImgMarineInstruments -->
	</section>      </div>
       

<div id=