Slovakia TOPO v4

Delenummer: 010-11795-01
kr 439 NOK
Finn en butikk

Friluftsmennesker: Eventyret venter. Utforsk en rekke nasjonalparker og naturreservat i Slovakia med topografiske kartdata til Garmin-enheten. Søk gjennom tusenvis av punkter av interesse samt hundrevis av miles med tur- og sykkelstier.

Oversikt

Outdoor enthusiasts: your adventure is waiting. Explore numerous national parks and preserves in Slovakia with topographic map data for your device. Search thousands of points of interest as well as hundreds of miles of hiking and cycling trails.

 • Provides digital topographic maps, with routing on hiking and cycling trails
 • Displays more than 60,000 searchable points of interest, such as marked tourist and cyclist trails, names of hills with altitudes, hotels and gas stations
 • Contains full coverage of road and street networks, including more than 20,000 km (12,400 mi) of hiking paths and cycling trails
 • Shows Digital Elevation Model (DEM) and contour lines with 25 m (82 ft) intervals to help you visualize your trip
 • Displays rivers, lakes, railways, national parks, protected areas and more

This product was made by an independent licensed third party mapping product developer. We make no representations or warranties about the accuracy, reliability or completeness of the supplier map product or its content. For product support, please contact hotline@garmin.sk.

Funksjoner

 • Inneholder digitale topografiske kart med ruting på tur- og sykkelstier
 • Viser over 60 000 søkbare punkter av interesse, for eksempel merkede turist- og sykkelspor, navn på topper med høyder, hoteller, bensinstasjoner, med mer
 • Inneholder fullstendig dekning for vei- og gatenettverk, inkludert over 20 000 km (12 400 miles) med turstier og sykkelstier
 • Viser digital høydemodell (DEM) og konturlinjer med intervaller på 25 m (82 fot) slik at det blir enklere å se for seg turen
 • Viser elver, innsjøer, jernbaner, nasjonalparker, beskyttede områder, med mer
 • Tilgjengelig som plug and play – du trenger bare å sette inn et microSD™-kort

Dette produktet er laget av en tredjeparts kartproduktutvikler med uavhengig lisens. Garmin gir ingen fremstillinger eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av leverandørens kartprodukt eller innholdet. Hvis du trenger produktsupport, tar du kontakt på hotline@garmin.sk.

Krav

Krav for microSD™/SD™


 

Dekning

Coverage Image

Features digital topographic maps for Slovakia.

Kompatible enheter

/nb-NO/NO/accessoriesAndMapsUrls/010-11795-01.ep