TOPO Canada

Delenummer: 010-C1086-00
kr 1.199 NOK
Ordre– og leveringstid er 1–3 virkedager.
Finn en butikk

Friluftsmennesker: vi har kartlagt alle topper og daler til deres neste utflukt. Dette produktet dekker de små utendørsdetaljene, inkludert terrengkonturer, topografiske høydeforskjeller, topper, rutbare veier og stier, elver, innsjøer og geografiske punkter.

Oversikt

We've mapped every hill and valley for your next great adventure. This map covers the finer details of the outdoors, including terrain contours, topo elevations, summits, routable roads and trails, rivers, lakes and geographical points.

 • Provides detailed topographic maps, based on digital 1:250,000 and 1:50,000 scale NTS data.
 • Contains hydrographic features, including coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interest, such as parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites.
 • Offers terrain contour and elevation information, along with summits, peaks and geographic points.
 • Contains routable roads, trails and highways in metropolitan and rural areas so getting to your destination is easy.
 • Displays national, state, local parks, forests and wilderness areas.
 • Includes BaseCamp™ software (DVD Only) for managing data on your GPS and computer, playing back routes and tracks, geotagging photos and more.
DMTI Logo

Funksjoner

 • Gir detaljerte topografiske kart basert på digitale NTS-data med en målestokk på 1 : 250 000 og 1 : 50 000.
 • Inneholder hydrografiske egenskaper, inkludert kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier.
 • Inkluderer søkbare punkter av interesse, for eksempel parker, leirplasser, utsiktspunkter og piknikområder.
 • Tilbyr informasjon om terrengkonturer og høydeforskjeller samt topper, fjelltopper og geografiske punkter.
 • Inneholder rutbare veier, stier og motorveier i by- og bygdeområder, slik at det blir enkelt å nå bestemmelsesstedet.
 • Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder.
 • Inneholder BaseCamp™-programvare for håndtering av data på GPS-enheten og datamaskinen, avspilling av ruter og spor, geokoding av bilder med mer.
DMTI Logo

Krav

Krav for microSD™/SD™


Krav for DVD


 

Dekning

Coverage Image

Prøv før du kjøper!

Klikk på kartet for å starte den interaktive kartviseren. Panorer og zoom for å se detaljerte veier og punkter av interesse som følger med dette kjøpet.

Om dekningsområdet

Inneholder digitale topografiske kart for hele Canada.

Kompatible enheter

Serie

Vis flere kart i denne serien.

/nb-NO/NO/accessoriesAndMapsUrls/010-C1086-00.ep