TOPO U.S. 100K – Den amerikanske vestkysten og Hawaii

Delenummer: 010-D1311-00
kr 399 NOK
Finn en butikk

Vi har kartlagt hver eneste bakketopp og dal for ditt neste utendørseventyr på den amerikanske vestkysten og Hawaii. Disse svært detaljerte topografiske kartene dekker villmarkens mange detaljer med kart tilsvarende en målestokk på 1 : 100 000. Det inneholder også terrengkonturer, høydeforskjeller, topper, parker, kystlinjer, elver, innsjøer, geografiske punkter med mer.

Oversikt

We've mapped every hill and valley for your next great adventure. Now with more detail than ever, this product covers the finer points of the outdoors with topographic maps comparable to 1:100,000 scale USGS maps. It also includes terrain contours, topo elevations, summits, parks, coastlines, rivers, lakes and geographical points.

 • Provides detailed digital topographic maps, comparable to 1:100,000 scale USGS maps.
 • Includes updated road content, by HERE (non-routable).
 • Contains detailed hydrographic features, including coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interests, such as parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites.
 • Provides elevation profile on compatible devices so you can estimate terrain difficulty.
 • Contains roads, trails and highways in metropolitan and rural areas, so getting to your destination is easy when you create point-to-point routes on compatible devices.
 • Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas.
Here

Funksjoner

 • Har detaljerte, topografiske kart tilsvarende USGS-kart med en skala på 1 : 100 000.
 • Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper, inkludert kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier.
 • Inkluderer søkbare punkter av interesse, for eksempel parker, leirplasser, utsiktspunkter og piknikområder.
 • Viser høydeforskjellsprofiler på kompatible enheter slik at du kan vurdere hvor kupert terrenget er.
 • Inneholder veier, stier og motorveier i byområder og på landet slik at du enkelt kan komme deg til bestemmelsesstedet ved å opprette direkteruter på kompatible enheter.
 • Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder.
Here

Krav

Nedlastingskrav

Filinformasjon

Størrelsen på filen som lastes ned, og nødvendig ledig plass på enheten eller microSD™-/SD™-kortet er 355 MB. Hvis denne nedlastingen ikke får plass på enheten, kan dataene lagres på et microSD-/SD-kort (resirkulerte microSD-kort kan brukes til å programmere kartdata).

NAVTEQ Maps er et varemerke for NAVTEQ. ©2016 NAVTEQ. Med enerett.

Dekning

Coverage Image

Om dekningsområdet

Omfatter topografisk dekning av delstatene Washington, Oregon, California, Nevada og Hawaii.

Kompatible enheter

/nb-NO/NO/accessoriesAndMapsUrls/010-D1311-00.ep