Marine |

Wi?kszo?? ploterów nawigacyjnych Garmin — nawet je?li nie s? urz?dzeniami wielofunkcyjnymi z wbudowanymi sonarami — mo?na po??czy? z sonarem Garmin CHIRP oraz sonarami skanuj?cymi Garmin CHIRP DownVü™ i CHIRP SideVü™, które dostarczaj? niezwykle wyra?ny obraz z powierzchni wody. Nasze modu?y sonarów s? wyj?tkowo proste w instalacji, a ich zrozumienie i obs?uga s? niezwykle ?atwe. Na tym w?a?nie polega intuicyjno?? rozwi?za? Garmin!