TOPO Czech Republic

Numer katalogowy: 010-11787-00
89.00
Znajdź sklep

Przegląd

Prepare for your next great adventure with this travel companion, featuring recreational and outdoor activites in the Czech Republic. Upload and download waypoints, routes and tracks from your computer to a your device and head out on that off-road hiking, climbing, geocaching, biking or hunting adventure.

  • Provides digital topographic maps, comparable to 1:25,000 scale, for 6,300 cities and villages.
  • Contains full coverage of the road and street network, including more than 40,000 km (25,000 mi) of hiking trails and 50,000 km (31,000 mi) of cycling trails, with turn-by-turn navigation support.
  • Includes more than 103.000 searchable points of interest, such as marked tourists and cyclist trails, paved and unpaved local roads, pathways, contour lines and more.
  • Includes contour lines with 20 m (66 ft) intervals.

*This product was made by an independent licensed third party mapping product developer. We make no representations or warranties about the accuracy, reliability or completeness of the supplier map product or its content. For product support, please contact info@garmin.cz.

Funkcje

  • Szczegółowe, cyfrowe mapy topograficzne 6000 miast i miejscowości, współmierne ze skalą 1:25 000.
  • Pełne dane na temat sieci dróg i ulic, obejmujące blisko 40 000 km (25 000 mil) szlaków pieszych i 50 000 km (31 000 mil) szlaków rowerowych oraz szczegółowe wskazówki nawigacyjne.
  • Ponad 95,000 punktów szczególnych z możliwością wyszukiwania: oznakowane trasy turystyczne i rowerowe, utwardzone i nieutwardzone drogi lokalne, ścieżki, poziomice terenu i nie tylko.
  • Wyświetla poziomice terenu w 20-metrowych (66 stóp) odstępach.

* Ten produkt został opracowany przez innego, niezależnego i licencjonowanego twórcę map. Firma Garmin nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, niezawodności lub kompletności produktu dostawcy map ani jego zawartości. Pomoc techniczną można uzyskać pod adresem info@garmin.cz.

Wymagania

microSD™/SD™ card Requirements

Make sure your device is compatible with this product before purchasing.

To view and use the maps on this card, you must have a device with a microSD/SD card slot. Maps on microSD/SD cards cannot be copied or viewed on a computer.

This product may be unlocked and used on 1 device. If you want to use this same map on subsequent devices, you must purchase a new map for each device.

Reduced price map updates are not available for these cards. If you want to update the maps, you must purchase a new card that includes the latest map data.

The microSD/SD card package includes a microSD card and an SD card adapter.

Zasięg

Features digital topographic maps of the Czech Republic.

Zgodne urządzenia

/pl-PL/PL/accessoriesAndMapsUrls/010-11787-00.ep