Komunikaty drogowe Premium - Polska

Numer katalogowy: 010-11794-00
49,99

Before purchasing traffic services, check under the Traffic Settings on your device to see if it already includes them. You may just need to activate your traffic receiver.

Znajdź sklep

Before purchasing traffic services, check under the Traffic Settings on your device to see if it already includes them. You may just need to activate your traffic receiver.

Przegląd

Omijaj korki dzięki informacjom o utrudnieniach w ruchu dostarczanym wprost do Twojego kompatybilnego urządzenia Garmin w ramach tej nieograniczonej czasowo subskrypcji.

  • dla wszystkich ważniejszych dróg przesyłane są w czasie rzeczywistym informacje i aktualizacje informacji o utrudnieniach w ruchu
  • pozwala na wytyczanie tras z ominięciem takich przeszkód jak przebudowy dróg, wypadki, wyłączenia pasów ruchu, itp
  • zapewnia dostęp do komunikatów drogowych przez cały okres użytkowania urządzenia - brak dodatkowych opłat subskrypcyjnych lub za odnowienie subskrypcji

Dostarczane we współpracy z Mediamobile Nordic.

Wymagania

Urządzenie i odbiornik komunikatów drogowych

Do skorzystania z tej usługi niezbędne jest posiadanie kompatybilnego urządzenia oraz kompatybilnego odbiornika komunikatów drogowych. Upewnij się że Twoje urządzenie jest kompatybilne oraz że posiadasz niezbędny, dodatkowy odbiornik komunikatów drogowych, zanim dokonasz zakupu tej usługi.

Jeśli posiadasz urządzenie zakupione w pakiecie z usługą komunikatów drogowych, NIE musisz dokonywać zakupu osobnych subskrypcji, chyba że potrzebujesz usługę komunikatów drogowych dla regionu mapy, który nie był fabrycznie preinstalowany w urządzeniu. Dodatkowo dla niektórych regionów wymagany jest osobny odbiornik komunikatów drogowych.v

Mapy

Usługa komunikatów drogowych będzie pracować wyłącznie w kompatybilnych urządzeniach posiadających zainstalowane mapy City Navigator® NT dla obszaru który objęty jest komunikatami drogowymi. Innymi słowy, jeśli usługa komunikatów drogowych dotyczy Ameryki Płn, aby komunikaty te mogły być właściwie obsługiwane w kompatybilnym urządzeniu, musisz posiadać zainstalowane w nim mapy City Navigator NT North America.

Warunki korzystania z usługi

Bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika lub inny produkt Garmin. Usługa nieograniczonej czasowo subskrypcji komunikatów drogowych trwa tak długo, jak długo możliwe jest korzystanie z Twojego odbiornika komunikatów drogowych Garmin (tak długo jak posiadasz kompatybilny GPS firmy Garmin), lub jak długo Garmin otrzymuje dane komunikatów drogowych od dostawców tych danych, którykolwiek z tych warunków wystąpi wcześniej. Przez okres możliwości korzystania z odbiornika komunikatów drogowych rozumie się okres w którym odbiornik ten (a) posiada możliwości techniczne pozwalające na odbiór akualnych danych o utrudnieniach drogowych oraz (b) posiada możliwość pracy zgodnie z założeniami bez dokonywania większych napraw. Dane komunikatów drogowych nie są dostępne we wszystkich regionach.

wyświetl umowę licencyjną

Zasięg

Coverage Image

Informacje o zasięgu

W ramach usługi bezterminowej subskrypcji komunikatów drogowych Mediamobile Nordic dostarcza informacji i aktualizacji w czasie rzeczywistym dla wszystkich ważniejszych dróg w Polsce

Zgodne urządzenia

/pl-PL/PL/accessoriesAndMapsUrls/010-11794-00.ep