TOPO Słowacja v4

Numer katalogowy: 010-11795-01
59,90
Przewidywana dostępności to 1 – 3 dni roboczych.
Znajdź sklep

Amatorzy rekreacji na wolnym powietrzu, przygoda już na was czeka. Poznaj liczne parki narodowe i rezerwaty w Słowacji, korzystając z danych mapy topograficznej dostępnych w urządzeniu Garmin. Wyszukaj tysiące punktów szczególnych oraz setki mil szlaków pieszych i rowerowych.

Przegląd

Outdoor enthusiasts: your adventure is waiting. Explore numerous national parks and preserves in Slovakia with topographic map data for your device. Search thousands of points of interest as well as hundreds of miles of hiking and cycling trails.

 • Provides digital topographic maps, with routing on hiking and cycling trails
 • Displays more than 60,000 searchable points of interest, such as marked tourist and cyclist trails, names of hills with altitudes, hotels and gas stations
 • Contains full coverage of road and street networks, including more than 20,000 km (12,400 mi) of hiking paths and cycling trails
 • Shows Digital Elevation Model (DEM) and contour lines with 25 m (82 ft) intervals to help you visualize your trip
 • Displays rivers, lakes, railways, national parks, protected areas and more

This product was made by an independent licensed third party mapping product developer. We make no representations or warranties about the accuracy, reliability or completeness of the supplier map product or its content. For product support, please contact hotline@garmin.sk.

Funkcje

 • Zawiera cyfrowe mapy topograficzne ze szlakami pieszymi i rowerowymi z możliwością wyznaczania tras
 • Oferuje ponad 60 000 punktów szczególnych (możliwość wyszukiwania), takich jak oznakowane szlaki turystyczne i rowerowe, nazwy wzgórz wraz z ich wysokością, hotele, stacje benzynowe i inne
 • Zawiera pełną sieć dróg i ulic, w tym ponad 20 000 km (12 400 mil) szlaków pieszych i rowerowych
 • Wyświetla dane cyfrowego modelu terenu (DEM) oraz poziomice co 25 m (82 stopy) ułatwiające wizualizację podróży
 • Wyświetla rzeki, jeziora, linie kolejowe, parki narodowe, rezerwaty i inne
 • Dostępne w technologii Plug and Play — wystarczy włożyć kartę microSD™

Ten produkt został opracowany przez innego, niezależnego i licencjonowanego twórcę map. Firma Garmin nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, niezawodności lub kompletności produktu dostawcy map ani jego zawartości. Pomoc techniczną można uzyskać pod adresem hotline@garmin.sk.

Wymagania

Wymagania dot. kart microSD™/SD™

Pokaż szczegóły


 

Zasięg

Coverage Image

Features digital topographic maps for Slovakia.

Zgodne urządzenia

/pl-PL/PL/accessoriesAndMapsUrls/010-11795-01.ep