Cyclops™ Dangerous Zones — France

Numer katalogowy: 010-11499-00
19,95

Przegląd

Wbudowana w urządzenie nawigacyjne Garmin specjalna baza danych informacji o bezpieczeństwie umożliwi poznanie wszystkich czarnych punktów i niebezpiecznych stref w czasie podróży.

Informacje o niebezpiecznych strefach można wgrać do urządzenia nawigacyjnego w ramach rocznej subskrypcji, zakupu jednorazowego lub jako bezpłatną wersję próbną. Poznaj dostępne opcje.

Aktualizacje niebezpiecznych stref będą pobierane z bazy danych informacji o bezpieczeństwie Cyclops, w której codziennie wprowadzane są informacje o znanych czarnych punktach. Kiedy użytkownik będzie zbliżać się do niebezpiecznej strefy, urządzenie nawigacyjne włączy ostrzeżenie dźwiękowe. System bezpieczeństwa kierowcy Cyclops działa w oparciu o inteligentne oprogramowanie GPS rozpoznające drogę, po której porusza się użytkownik, oraz kierunek jazdy, tak aby kierowca otrzymywał tylko zasadne komunikaty ostrzegawcze.

W przypadku rocznej subskrypcji użytkownik może aktualizować swoje urządzenie dowolną liczbę razy w okresie jej trwania, co przekłada się na większe bezpieczeństwo podróży oraz zachowanie zgodności z przepisami. Jednorazowy pakiet umożliwia jednokrotną aktualizację wybranego obszaru.

Cyclops

Funkcje

  • Ostrzega przed najważniejszymi niebezpiecznymi strefami, takimi jak skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przejazdy kolejowe i czarne punkty
  • Przekazuje ostrzeżenia, które dotyczą pokonywanej trasy
  • Zapewnia dokładność informacji dzięki oddzielnej weryfikacji i odwzorowaniu na mapie każdej niebezpiecznej strefy
  • Oferuje dane pochodzące z różnych źródeł, takich jak źródła oficjalne, sieci Wi-Fi, profesjonalne badania i informacje od użytkowników
Cyclops

Wymagania

Pliku można używać tylko w jednym urządzeniu

Ten produkt może być wykorzystany w 1 zgodnym urządzeniu. Urządzenie to należy zarejestrować na koncie Garmin. Dla każdego zarejestrowanego urządzenia należy zakupić osobne pliki. Aby zainstalować aktualizacje kamer monitorujących, należy pobrać je do urządzenia przy użyciu kabla USB.

Zgodne urządzenia

/pl-PL/PL/accessoriesAndMapsUrls/010-11499-00.ep