Garmin GB Discoverer 1:50K - Norra England och Midlands

Artikelnummer: 010-D0618-00
kr 1.399 SEK

Hämtningsformatet för den här produkten återbetalas inte.

Sök efter en butik

Upptäck norra England och Midlands med detaljerade topografiska data, inklusive terrängkonturer, topografiska höjder, toppar, stigar, farbara vägar och geografiska punkter. Den här produkten har farbara vägar och intressanta platser från HERE och full täckning av Storbritannien med Ordnance Survey Landranger-karta i skalan 1:50 000.

Översikt

Explore Great Britain with detailed topographic data, including terrain contours, topo elevations, summits, paths, routable roads and geographical points. This product has routable roads and points of interest from HERE and full 1:50K scale Ordnance Survey Landranger map coverage for Great Britain.

  • Includes terrain contours, elevations, summits, trails, trig points, campsites and geographic points.
  • Provides the same detailed road data used in our automotive products, with thousands of addresses and points of interest, including lodging, food and drink, car parks, banks, petrol stations, attractions and campsites.
  • Provides turn-by-turn directions on roads by car or bike.
  • Search for destinations by address or by category.
  • Includes Digital Elevation Model (DEM) for route profile planning.

Ordnance SurveyHere

Funktioner

  • Inkluderar terrängkonturer, höjder, toppar, leder, triggpunkter, campingplatser, geografiska punkter och mycket mer.
  • Ger samma detaljerade vägdata som används i våra fordonsprodukter, med tusentals adresser och intressanta platser, inklusive logi, mat och dryck, bilparkeringar, banker, bensinstationer, sevärdheter, campingplatser och mycket mer.
  • Ger turn-by-turn röstguidning på vägen för bil eller cykel.
  • Gör det möjligt för användaren att söka efter destinationer efter adress eller kategori: intressanta platser inkluderar logi, mat och dryck, bilparkeringar, banker, bensinstationer, sevärdheter, campingplatser och mycket mer.

Ordnance SurveyHere

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 1,45 GB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).


Krav för microSD™/SD™

NAVTEQ Maps är ett varumärke som tillhör NAVTEQ. ©2008 NAVTEQ. Med ensamrätt.

Den här produkten inkluderar kartdata med licens från Ordnance Survey med tillstånd av revisorn på Her Majesty's Stationary Office. ©Kronans upphovsrätt och/eller databasrättigheter 2008. Med ensamrätt. Licensnummer 100038946.

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Inkluderar topografisk täckning av norra England och Midlands. Inkluderar norra England från Northumberland National Park och Kielder Forest Park till Lowestoft, Norfolk Broads och den norra delen av Wales, inklusive Snowdonia National Park.

Kompatibla enheter

Serier

Visa fler kartor i den här serien.

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D0618-00.ep