Trailhead Series-Appalachian Trail

Artikelnummer: 010-D1023-00
kr 599 SEK

Förbered ditt nästa vandrings- eller campingäventyr med hjälp av mycket detaljerade topografiska 24K-kartor över Appalachian Trail. De här kartorna har terrängkonturer, topografiska upphöjningar, bergstoppar, parker, kustlinjer, floder, sjöar och namngivna geografiska platser samt inkluderar alla leder.

Översikt

 • Provides highly detailed digital topographic maps for the Appalachian Trail, comparable to 1:24,000 scale USGS maps.
 • Contains a fully routable trail from beginning to end, plus basic road coverage available as a reference.
 • Includes national, state and local parks, forests, recreational and wildlife area boundaries.
 • Contains detailed hydrographic features, including coastlines, lake and river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interest, such as geographic place names, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites and businesses.
 • Displays 3-D terrain shading and digital elevation model (DEM) shaded relief on compatible devices to help estimate terrain difficulty.
 • Features Bureau of Land Management township, range and section information and USGS quad locations.
Here

Funktioner

 • Tillhandahåller mycket detaljerade digitala topografiska kartor över Appalachian Trail, jämförbara med USGS-kartor i skala 1:24 000.
 • Innehåller alla leder, från början till slut, plus grundläggande vägtäckning som referens.
 • Visar nationalparker, delstatsparker och lokala parker och gränder för fritids- och naturskyddsområden.
 • Innehåller detaljerad hydrografisk information som kustlinjer, sjö- och flodstränder, våtmarker, samt permanenta och periodiska vattendrag.
 • Inkluderar sökbara intressanta platser, som namn på geografiska platser, campingplatser, sceniska utsikts- och picknickplatser, företag och mycket mer.
 • Visar 3D-terrängskuggning och digital höjdmodellsskuggning (DEM) i relief på kompatibla enheter som hjälp vid uppskattning av terrängens svårighetsgrad.
 • Innehåller information från Bureau of Land Management (Fastighetsverket) om distrikt, omfattning och sektioner samt USGS-kvadrantplatser.
Here

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 335 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).


Krav för microSD™/SD™


 

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Inkluderar täckning av Appalachian Trail, plus 16 km (10 mi) ytterligare täckning på vardera sida om leden.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1023-00.ep