Trailhead Series - Pacific Crest Trail

Artikelnummer: 010-D1024-00
kr 599 SEK

Förbered ditt nästa vandrings- eller campingäventyr med hjälp av mycket detaljerade 24K topografiska kartor över Pacific Crest Trail. De här kartorna har terrängkonturer, topografiska upphöjningar, bergstoppar, parker, kustlinjer, floder, sjöar och namngivna geografiska platser samt inkluderar alla leder.

Översikt

 • Provides highly detailed digital topographic maps for the Pacific Crest Trail, comparable to 1:24,000 scale USGS maps.
 • Contains a fully routable trail from beginning to end, plus basic road coverage available as a reference.
 • Includes national, state and local parks, forests, recreational and wildlife area boundaries.
 • Contains detailed hydrographic features, including coastlines, lake and river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interest, such as geographic place names, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites and businesses.
 • Displays 3-D terrain shading and digital elevation model (DEM) shaded relief on compatible devices to help estimate terrain difficulty.
 • Features Bureau of Land Management township, range and section information and USGS quad locations.

Here

Funktioner

 • Tillhandahåller mycket detaljerade digitala topografiska kartor över Pacific Crest Trail, jämförbara med USGS-kartor i skala 1:24 000.
 • Innehåller alla leder, från början till slut, plus grundläggande vägtäckning som referens.
 • Visar nationalparker, delstatsparker och lokala parker och gränder för fritids- och naturskyddsområden.
 • Innehåller detaljerad hydrografisk information som kustlinjer, sjö- och flodstränder, våtmarker, samt permanenta och periodiska vattendrag.
 • Inkluderar sökbara intressanta platser, som namn på geografiska platser, campingplatser, sceniska utsikts- och picknickplatser, företag och mycket mer.
 • Visar 3D-terrängskuggning och digital höjdmodellsskuggning (DEM) i relief på kompatibla enheter som hjälp vid uppskattning av terrängens svårighetsgrad.
 • Innehåller information från Bureau of Land Management (Fastighetsverket) om distrikt, omfattning och sektioner samt USGS-kvadrantplatser.

Here

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 330 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).


Krav för microSD™/SD™


 

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Inkluderar täckning av Pacific Crest Trail, plus 16 km (10 mi) ytterligare täckning på vardera sida om leden.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1024-00.ep