Hundpejl

Dog Tracking

Klicka här för att hitta utgångna produkter och tillbehör.Visa som Block List

Alpha® 100

Avancerad hundspårning – för fler hundar, mer kontroll och bättre säkerhet
  • Handskvänlig färgpekskärm på 7,6 cm
  • Förinläst europeisk fritidskarta
  • Elektronisk kompass
  • Barometrisk höjdmätare
  • Positionsrapportering jägare-till-jägare med förinställd meddelandefunktionalitet