TOPO Canada

Artikelnummer: 010-C1086-00
kr 1.199 SEK
Handläggningstiden är 1 – 3 arbetsdagar.
Sök efter en butik

Friluftsentusiaster: vi har kartlagt varenda kulle och dal för ditt nästa stora äventyr. Denna kartprodukt täcker in de finare detaljerna utomhus, inklusive terrängkonturer, topografiska upphöjningar, toppar, farbara vägar och leder, floder, sjöar och geografiska punkter.

Översikt

We've mapped every hill and valley for your next great adventure. This map covers the finer details of the outdoors, including terrain contours, topo elevations, summits, routable roads and trails, rivers, lakes and geographical points.

 • Provides detailed topographic maps, based on digital 1:250,000 and 1:50,000 scale NTS data.
 • Contains hydrographic features, including coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interest, such as parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites.
 • Offers terrain contour and elevation information, along with summits, peaks and geographic points.
 • Contains routable roads, trails and highways in metropolitan and rural areas so getting to your destination is easy.
 • Displays national, state, local parks, forests and wilderness areas.
 • Includes BaseCamp™ software (DVD Only) for managing data on your GPS and computer, playing back routes and tracks, geotagging photos and more.
DMTI Logo

Funktioner

 • Tillhandahåller detaljerade topografiska kartor, baserade på digitala NTS-data i skala 1:250 000 och 1:50 000.
 • Innehåller hydrografisk information som kustlinjer, sjö-/flodstränder, våtmarker samt permanenta och periodiska vattendrag.
 • Inkluderar sökbara intressanta platser, som parker, campingplatser, utsikts- och picknickplatser.
 • Erbjuder terrängkonturer och höjdinformation, tillsammans med toppar och geografiska punkter.
 • Innehåller farbara vägar, leder och motorvägar i storstads- och landsbygdsområden som gör det enkelt att komma fram till målet.
 • Visar nationalparker, delstatsparker, småparker, skogar och reservatområden.
 • Innehåller BaseCamp™-programvara så att du kan hantera data på din GPS och dator, spela upp rutter och spår, geotagga foton och mycket mer.
DMTI Logo

Krav

Krav för microSD™/SD™


Dvd-krav


 

Täckning

Coverage Image

Prova innan du köper!

Starta det interaktiva kartvisningsläget genom att klicka på kartan. Panorera och zooma för att se detaljerade vägar och intressanta platser inkluderade i det här köpet.

Om täckning

Innehåller digitala topografiska kartor för hela Kanada.

Kompatibla enheter

Serier

Visa fler kartor i denna serie.

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-C1086-00.ep