FMI 45-kabel för data och trafik

Artikelnummer: 010-11796-10
kr 695 SEK
Sök efter en butik

Översikt

Aktivera funktioner för hantering av fordonsflotta¹ för enheter som stöder vårt gränssnitt för hantering av fordonsflotta med ström- och datakabeln FMI 45. Mini-B USB-kontakten gör det säkert och enkelt att ansluta kabeln till Garmin-enheten².

Ena änden av kabeln har frilagda ledningar för att den ska kunna avslutas med den anslutning och/eller ytterligare gränssnittselektronik som behövs för att ansluta till fordonshanteringens värdmaskinvara i fordonet.

Kontakta systemleverantören för hantering av fordonsflotta för att få en FMI 45-kabel som är korrekt avslutad för anslutning till fordonshanteringsmaskinvaran, eller fråga om information om vilken anslutning och/eller ytterligare gränssnittselektronik som behövs till FMI 45-kabeln.

¹FMI 45-kabeln stöder både livstidstrafikinformation för Europe och FMI-datakapacitet för hantering av fordonsflotta på kompatibla Garmin-produkter.

²Att ansluta ström- eller datakablar från tredjepartsleverantör till Garmin-enheter innebär ett uttryckligt undantag (vi) från vår begränsade ettårskonsumentgaranti.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-11796-10.ep