City Navigator® Australien och Nya Zeeland NT – HERE

Artikelnummer: 010-D1257-00
kr 1.395 SEK

Den här kartan är inte kompatibel med StreetPilot®-enheter.

Sök efter en butik

Navigera på Australiens och Nya Zeelands gator i trygghet. Den här produkten innehåller detaljerade vägkartor och intressanta platser för din -kompatibla enhet så att du kan navigera med exakta svänganvisningar till valfri adress eller korsning. Rutter till restauranger, bensinstationer, logi, sevärdheter och mycket mer.

Översikt

Navigate the streets with confidence. This product provides detailed road maps and points of interest for your device, so you can navigate with exact, turn-by-turn directions to any address or intersection.

 • Includes nearly 1.3 million km (796,000 mi) of roads, including motorways, national and regional thoroughfares and local roads throughout Australia and New Zealand.
 • Displays more than 630,000 points of interest throughout the countries, including restaurants, petrol stations, lodging, attractions and railways.
 • Gives turn-by-turn directions on compatible devices.
 • Speaks street names (example: "Turn right on Main Street").
 • Includes navigational features, such as turn restrictions, roundabout guidance and speed categories.
 • Contains traffic data for compatible devices that use traffic receivers.
Here

Funktioner

 • Inkluderar mer än 1,3 miljoner km (790 000 mi) vägar, inklusive motorvägar, nationella och regionala genomfarter samt lokala vägar och landsortsvägar i Australien och Nya Zeeland.
 • Nästan 550 000 intressanta platser i länderna, inklusive restauranger, bensinstationer, logi, attraktioner, järnvägsstationer med mera.
 • Ger svänganvisningar på din -kompatibla enhet.
 • Uttalar gatunamn (exempel: ”Sväng höger på Storgatan”).
 • Innehåller navigeringsfunktioner som svängbegränsningar, rondellvägledning, hastighetskategorier med mera.
 • Innehåller trafikdata för kompatibla enheter med trafikmottagare.
Here

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 300 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).

Observera att de här fullständiga kartorna inte innehåller premiuminnehåll som visning av korsningar eller byggnader och terräng i 3D. Funktionerna är bara tillgängliga i förladdade kartor i enheten eller via en specifik uppdatering för enhetens kartregion.


Krav för microSD™/SD™

Täckning

Coverage Image

Prova innan du köper!

Starta det interaktiva kartvisningsläget genom att klicka på kartan*. Panorera och zooma för att se detaljerade vägar och intressanta platser inkluderade i det här köpet.

*Det kan hända att kartvisaren visar en annan version än den produkt du får.

Om täckning

Inkluderar detaljerade kartor för Australien och Nya Zeeland.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1257-00.ep