City Navigator® Chile NT

Artikelnummer: 010-D1261-00
kr 695 SEK

Den här kartan är inte kompatibel med StreetPilot®-enheter.

Sök efter en butik

Navigera på Chiles gator i trygghet. Den här produkten innehåller detaljerade vägkartor och intressanta platser för din -kompatibla enhet så att du kan navigera med exakt turn-by-turn-röstguidning till valfri adress eller korsning. Rutter till restauranger, bensinstationer, logi, sevärdheter och mycket mer.

Översikt

Navigate the streets with confidence. This product provides detailed road maps and points of interest for your device, so you can navigate with exact, turn-by-turn directions to any address or intersection.

  • Shows more than 172,000 km (107,000 mi) of roads, including motorways, national and regional thoroughfares and local roads.
  • Displays more than 40,000 points of interest throughout the country, including restaurants, lodging, attractions and shopping.
  • Gives turn-by-turn directions on compatible devices.
  • Speaks street names (example: "Turn right on Main Street").
  • Includes navigational features, such as turn restrictions, roundabout guidance and speed categories.

Funktioner

  • Visar mer än 150 000 km (104 000 mi) väg, inklusive motorvägar, nationella och regionala vägar samt lokala vägar i Chile.
  • Visar mer än 35 000 intressanta platser i landet, inklusive restauranger, logi, attraktioner, shopping med mera.
  • Ger svänganvisningar på din -kompatibla enhet.
  • Uttalar gatunamn (exempel: ”Sväng höger på Storgatan”).
  • Innehåller navigeringsfunktioner som svängbegränsningar, rondellvägledning, hastighetskategorier med mera.

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 100 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).

Observera att de här fullständiga kartorna inte innehåller premiuminnehåll som visning av korsningar eller byggnader och terräng i 3D. Funktionerna är bara tillgängliga i förladdade kartor i enheten eller via en specifik uppdatering för enhetens kartregion.


Krav för microSD™/SD™

Täckning

Coverage Image

Prova innan du köper!

Starta det interaktiva kartvisningsläget genom att klicka på kartan*. Panorera och zooma för att se detaljerade vägar och intressanta platser som ingår i det här köpet.

*Det kan hända att kartvisaren visar en annan version än den produkt du får.

Om täckning

Innehåller detaljerad kartor över Chile.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1261-00.ep