TOPO Norway Experience 7 - Nordland Sor

Artikelnummer: 010-D1283-00
kr 1.245 SEK
Sök efter en butik

Få detaljerad täckning av Nordland Sor-regionen, plus farbara vägar, stigar och leder som lämpar sig för promenad- och cykelutflykter. Den här TOPO Experience-produkten har topografiska data i skala 1:50 000 och erbjuder digital höjdmodell (DEM), konturlinjer, ActiveRouting¹ med mera.

Översikt

Get detailed coverage of the Nordland Sor region, plus routable roads, paths and trails suitable for walking and cycling tours. Featuring 1:50,000 topographic data, this TOPO Experience product offers digital elevation model (DEM), contour lines, ActiveRouting¹ and more.

 • Includes more regional coverage; now covering 10 bigger regions rather than the previous 20 smaller regions. Also includes an improved basemap.
 • Displays vector-based topographic map data provided by Statens Kartverk in 1:50,000 scale.
 • Offers ActiveRouting¹, which allows you to customize and specifically plan routes for the entire road and trail network. The activity-specific routing can be used in BaseCamp™ and on your compatible device. BaseCamp software lets you plan trips on your computer and transfer routes and waypoints from your computer to your compatible device.
 • Shows contour lines and DEM data.
 • Displays routability of the entire road and trail network.
 • Shows searchable geographic places, mountain ranges and business/touristic points of interest.

¹ActiveRouting supported by BaseCamp on Windows®/Mac® and Montana®, GPSMAP® 62 and Oregon® x50 devices.

Funktioner

 • Innehåller mer regional täckning – täcker nu 10 större regioner istället för tidigare 20 små regioner. Innehåller även en förbättrad baskarta.
 • Visar vektorbaserade topografiska kartdata som tillhandahålls av Statens Kartverk i skala 1:50 000
 • Erbjuder ActiveRouting¹, vilket innebär att du kan anpassa och specifikt planera rutter för hela väg- och lednätet. Aktivitetsspecifik ruttdragning kan användas i BaseCamp™ och i din -kompatibla enhet. Med BaseCamp-programvaran kan du planera resor på datorn och överföra rutter och waypoints från datorn till den kompatibla enheten.
 • Visar konturlinjer och DEM-data
 • Visar farbara vägar inom hela väg- och lednätet.
 • Visar sökbara geografiska sevärdheter, bergskedjor och intressanta platser inom företag/turism.

¹ActiveRouting stöds av BaseCamp på Windows/Mac och Montana™, GPSMAP® 62- och Oregon® x50-serierna.

Krav

Hämtningskrav

Filinformation
Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™/SD™-kortet är 125 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på din enhet kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).

Används bara med en enhet

Den här produkten kan låsas upp och användas på en kompatibel enhet. Om du vill använda samma karta på flera enheter måste du köpa en ny karta för varje enhet.

Data som hämtas till ett microSD-/SD-kort kopplas till den enhet du väljer under hämtningsprocessen. Köp ytterligare kvantiteter för fler enheter.

Produktkompatibilitet

Karthämtningsfiler återbetalas inte. Kontrollera -kompatibilitet innan du genomför köpet.

Du måste ha en kortläsare och ett microSD-/SD-kort för att kunna hämta kartor till följande Garmin-enheter: eTrex® Legend Cx/HCx, Vista Cx/HCx, Venture Cx; GPSMAP® 60CSx/60Cx; GPSMAP 76CSx/76Cx; Rino® 520HCx/530HCx; Astro® 220; StreetPilot® 7200/7500 (Alla hämtningar är inte kompatibla med alla enheter).

Hämtningstider

Ej för användning med uppringd internetanslutning eller satellitbaserade internetleverantörer. Faktiska hämtningstider kan variera.

Giltighetstid

Du har ett år från inköpsdatum på dig att hämta denna fil från ditt Garmin-konto.

Minimikrav

Under hämtningen måste du installera den kostnadsfria tilläggsmodulen Garmin Communicator på din dator så att vi kan kommunicera med din enhet. Obs! Hämtningsfilen installeras direkt på enheten eller microSD-/SD-kortet och kan inte nås från datorn.

Windows®
 • Windows XP SP3 eller senare
 • 1 GB RAM
 • 1024 x 768 upplösning
 • USB-port
 • Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (ingår)
 • Kan inte användas med uppringd internetåtkomst
Mac®
 • Alla Intel-baserade Macintosh och PowerPC G4-baserade eller senare Macintosh
 • OS X 10.4.11 eller senare
 • 1 GB RAM
 • 1024 x 768 upplösning
 • USB-port
 • Används ej med uppringd internetåtkomst.
Krav på microSD™-/SD™-kort

Karthämtningsfiler återbetalas inte. Kontrollera -kompatibilitet innan du genomför köpet.

Du måste ha en Garmin-enhet med ett microSD-/SD-kortfack för att visa och använda kartorna på det här kortet. Kartor på microSD-/SD-kort kan inte kopieras eller visas på en dator.

Den här produkten kan låsas upp och användas på en -kompatibel enhet. Om du vill använda samma karta på flera enheter måste du köpa en ny karta för varje enhet.

Kartuppdateringar till reducerat pris är inte tillgängliga för dessa kort. Om du vill uppdatera kartorna måste du köpa ett nytt kort som innehåller de senaste kartdata.

Förpackningen med microSD-/SD-kortet innehåller ett microSD-kort och en SD-kortadapter.

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Innehåller topografisk täckning för Nordland Sor-regionen i Norge.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1283-00.ep