TOPO US 100K – Centrala söder

Artikelnummer: 010-D1314-00
kr 449 SEK
Sök efter en butik

Vi har kartlagt varenda kulle och dal för ditt nästa stora äventyr i delen Centrala söder av USA. De här mycket detaljerade topografiska kartorna täcker in de mindre detaljerna utomhus, med kartor jämförbara med skala 1:100 000. Den innehåller också terrängkonturer, upphöjningar, toppar, parker, kustlinjer, floder, sjöar, geografiska punkter och mycket mer.

Översikt

We've mapped every hill and valley for your next great adventure. Now with more detail than ever, this product covers the finer points of the outdoors with topographic maps comparable to 1:100,000 scale USGS maps. It also includes terrain contours, topo elevations, summits, parks, coastlines, rivers, lakes and geographical points.

 • Provides detailed digital topographic maps, comparable to 1:100,000 scale USGS maps.
 • Includes updated road content, by HERE (non-routable).
 • Contains detailed hydrographic features, including coastlines, lake/river shorelines, wetlands and perennial and seasonal streams.
 • Includes searchable points of interests, such as parks, campgrounds, scenic lookouts and picnic sites.
 • Provides elevation profile on compatible devices so you can estimate terrain difficulty.
 • Contains roads, trails and highways in metropolitan and rural areas, so getting to your destination is easy when you create point-to-point routes on compatible devices.
 • Displays national, state and local parks, forests, and wilderness areas.
Here

Funktioner

 • Tillhandahåller detaljerade digitala topografiska kartor jämförbara med USGS-kartor i skala 1:100 000.
 • Innehåller detaljerad hydrografisk information som kustlinjer, sjö-/flodstränder, våtmarker, samt permanenta och periodiska vattendrag.
 • Inkluderar sökbara intressanta platser, som parker, campingplatser, utsikts- och picknickplatser.
 • Tillhandahåller höjdprofil på kompatibla enheter så att du kan uppskatta terrängens svårighetsgrad.
 • Innehåller vägar, leder och motorvägar i storstads- och landsbygdsområden, och gör det enkelt att komma fram till målet genom att skapa rutter från punkt till punkt på kompatibla enheter.
 • Visar nationalparker, delstatsparker och småparker, skogar och urskogar.
Here

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 450 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).

NAVTEQ Maps är ett varumärke som tillhör NAVTEQ. ©2016 NAVTEQ. Med ensamrätt.

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Inkluderar topografisk täckning av delstaterna Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas och Texas.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1314-00.ep