Inland Lakes Boundary Waters

Artikelnummer: 010-D1025-00
kr 699 SEK
Sök efter en butik

Få tillgång till detaljerade insjökartor och topografiska kartor för Boundary Waters Canoe Area. De här kartorna innehåller sötvattensjöar och -floder, kustlinjer med hög upplösning, undervattensdjupkonturer, terrängkonturer, höjder, toppar, dragsträckor, campingområden och mycket mer.

Översikt

Get highly detailed inland lake and topographic maps for the Boundary Waters Canoe Area Wilderness. These maps include freshwater lakes and rivers, high-definition shorelines, underwater depth contours, terrain contours, elevations, summits, portages and camping areas.

 • Provides inland lake detail, including creek channels, streams, fishing locations, boat ramps and marinas.
 • Features detailed topographic maps, comparable to 1:24,000 scale USGS maps and 1:50,000 scale NRC maps.
 • Provides navigational aids, wrecks, obstructions and hazards, and searchable points of interest (including geographic place names, campgrounds, entry points and businesses).
 • Displays dense contour intervals combined with digital elevation model (DEM) shaded relief on compatible devices to help estimate terrain difficulty.
 • Provides routable road content for accurate directions to your destination.
 • Features current USGS quad names or townships, ranges and sections on your compatible device.

Funktioner

 • Innehåller detaljer för insjöar, inklusive flodutlopp, strömmar, fiskeplatser, båtramper, marinor och mycket mer.
 • Innehåller detaljerade topografiska kartor, jämförbara med USGS-kartor i skala 1:24 000 och NRC-kartor i skala 1:50 000.
 • Innehåller navigationshjälpmedel, vrak, hinder och faror samt sökbara intressanta platser, inklusive geografiska platsnamn, campingplatser, kanotområden, företag och mycket mer.
 • Visar täta konturintervall och digital höjdmodellsskuggning (DEM) i relief på kompatibla enheter som hjälp vid uppskattning av terrängens svårighetsgrad.
 • Innehåller ruttbart väginnehåll för exakt vägbeskrivningar till din destination.
 • aktuella USGS-namn eller -städer, -kedjor och områden på din kompatibla enhet.

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Storleken på denna hämtningsfil och det utrymme som krävs på enheten eller microSD™-/SD™-kortet är 70 MB. Om hämtningsfilen inte ryms på enheten kan du spara informationen på ett microSD-/SD-kort (återvunna microSD-kort kan användas för att programmera kartdata).


Krav för microSD™/SD™


 

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Innehåller sjökartor och topografiska kartor för Boundary Waters Canoe Area som är beläget mellan Ontario i Kanada och Minnesota, på gränsen mellan Kanada och USA. Innehåller utökade detaljer för Quetico Provincial Park samt Superior National Forest.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1025-00.ep