BirdsEye™ TOPO, USA och Kanada

Artikelnummer: 010-D1140-00
kr 229 SEK
Sök efter en butik

Få detaljerade rasterkartor av den plats där nästa äventyr väntar. Med en ettårig prenumeration kan du snabbt hämta och överföra USGS- och NRC-rasterkartor till din kompatibla handhållna enhet med BaseCamp™-programvaran.

Översikt

Get detailed raster maps of the place where your next adventure awaits. With a 1-year subscription, you quickly can download and transfer USGS and NRC raster maps to your compatible handheld device using BaseCamp™ software.

 • Provides highly detailed 1:24,000 scale raster USGS maps and 1:50,000 scale raster NRC maps.
 • Features an unlimited amount of downloadable raster maps for 1 year using BaseCamp software.
 • Lets you layer vector maps (such as TOPO 100K, TOPO 24K or City Navigator®) on their handheld devices for a view of roads, buildings and terrain.
 • Displays parking and camping areas, trails, points of interest, water sources and more.

Our BirdsEye mapping products come in a variety of flavors for all of your outdoor needs:

 • BirdsEye Satellite Imagery maps provide true representation of your surroundings with high-resolution color imagery.
 • BirdsEye TOPO Raster maps are high-quality USGS and NRC raster maps that offer a real-life view of terrain and points of interest.
 • BirdsEye Select Raster maps are high-quality raster maps with terrain contours and points of interest.

 

Funktioner

 • Tillhandahåller mycket detaljerade USGS-rasterkartor i skala 1:24 000* och NRC-rasterkartor i skala 1:50 000.
 • Innehåller en obegränsad mängd rasterkartor som kan hämtas under ett år med hjälp av programvaran BaseCamp.
 • Ger användaren möjligheten att lägga Garmin-vektorkartor i lager (som TOPO 100K, TOPO 24K eller City Navigator®) på handenheten för en vy över vägar, byggnader och terräng.
 • Visar parkerings- och campingplatser, leder, intressanta platser, vattenkällor med mera.

*Alaska innehåller endast 24K-täckning i Anchorage, Juneau och Fairbanks. Alla andra områden i Alaska innehåller 63K-täckning.

Krav

Krav för hämtning

Filinformation

Filstorleken för den här hämtningen varierar med hur stort område som valts. Hämtningar kan lagras på ett internminne eller ett SD™-kort.

Abonnemanget gäller 1 år från aktiveringsdatum. Du måste förnya efter 1 år. Bilder som hämtats till enheten under ettårsabonnemanget upphör inte att gälla.

Du måste du ha den senaste versionen av BaseCamp™ installerat på datorn innan du kan använda det här abonnemanget.


 

Täckning

Coverage Image

Om täckning

Täcker hela USA och Kanada söder om 68 graders latitud.

Kompatibla enheter

/sv-SE/SE/accessoriesAndMapsUrls/010-D1140-00.ep