ข้ามการนำทางลิงก์

ทรอลิ่งมอเตอร์ Force®

57” Freshwater Trolling Motor

รหัสสินค้า: 010-02025-00

ความยาว

ความยาวของเพลาจากบนลงล่าง

https://buy.garmin.com/th-TH/TH/accessoriesAndMapsUrls/010-02025-00.ep