ข้ามการนำทางลิงก์

Forerunner 645 Music

Cerise with Stainless Hardware

รหัสสินค้า: 010-01863-F1

เพลง

ดาวน์โหลดเพลงลงในนาฬิกาได้มากถึง 500 เพลงอย่างง่ายดาย และเชื่อมต่อกับหูฟัง Bluetooth® (แยกจำหน่าย) เพื่อการฟังเพลงโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

รุ่น/สี

https://buy.garmin.com/th-TH/TH/accessoriesAndMapsUrls/010-01863-F1.ep