ข้ามการนำทางลิงก์

GPSMAP 65s

Multi-Band GPS Handheld with Sensors

รหัสสินค้า: 010-02451-15

https://buy.garmin.com/th-TH/TH/accessoriesAndMapsUrls/010-02451-15.ep