ข้ามการนำทางลิงก์

vívoactive 3

Element, Cerise

รหัสสินค้า: 010-01769-A5

เพลง

ดาวน์โหลดเพลงลงในนาฬิกาได้มากถึง 500 เพลงอย่างง่ายดาย และเชื่อมต่อกับหูฟัง Bluetooth® (แยกจำหน่าย) เพื่อการฟังเพลงโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

รุ่น/สี

https://buy.garmin.com/th-TH/TH/accessoriesAndMapsUrls/010-01769-A5.ep